Prospero misija ir atrast katram klientam īpašu individuālu pieeju un pakalpojumus, kas iedarbīgi nodrošina rezultātu, sniedzot abpusēju gandarījumu par paveikto. Mums patīk informēt un izglītot, lai cilvēki dzīvotu zinošāk, labāk, bagātāk un kulturālāk.

Par Prospero

Prospero ir radoša un dinamiska sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas aģentūra, kas dibināta 2000.gadā. Mēs lepojamies ar individuālu pieeju katram klientam, ātru un radošu darbību. Uzsākot sadarbību, izpētām klienta nozari, lai labāk un kvalitatīvāk veiktu komunikācijas aktivitātes. Katram klientam tiek izstrādāts īpašs pakalpojumu klāsts. Gadu gaitā esam izkopuši spēju nospraust veiksmīgus ilgtermiņa mērķus un kvalitatīvi izpildīt taktiskos uzdevumus. Mums ir svarīgi, lai darba process un rezultāts sniegtu abpusēju gandarījumu.

Prospero raksturo:

Individuāla pieeja katram klientam, izvēloties piemērotus sabiedrisko attiecību, reklāmas un mārketinga veidus izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. Sadarbība notiek personīgā līmenī, kas ļauj labāk iepazīt klientu un piedāvāt viņam vispiemērotāko. Nodrošinām teicamu un nepastarpinātu klientu apkalpošanu.
Ātrums – taupām klienta laiku, nodrošinot ērtu un raitu apkalpošanu, elastīgu reaģēšanu.
Radošums – Prospero izrāda iniciatīvu un rada jaunas, unikālas un netradicionālas idejas, kas palīdz iepazīstināt, izcelt, pārdot un informēt plašāku sabiedrību.
Ievērojama pieredze starptautisku kompāniju un zīmolu sabiedriskajās attiecībās, Eiropas Savienības informēšanas kampaņu nodrošināšanā. Prakse un pamatīgas zināšanas PR krīžu vadībā. Veiksmīgi īstenotas starptautiskas konferences, vērienīgi izklaides, sporta un publicitātes pasākumi ar izcilu personību piedalīšanos. Prospero komandā strādā profesionāli eksperti, kas lieliski orientējas PR, žurnālistikas, reklāmas un mārketinga specifikā, pārzina gan mārketinga klasiku, gan modernās metodes.
Prasīgums pret kvalitāti, piedāvājot labāko, pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem.