Partneri Briselē, Eiropas Savienībā

MOSTRA www.mostra.com

Pilna servisa komunikāciju aģentūra, specializējas Eiropas Savienības institūciju un starptautisku organizāciju informēšanas kampaņu nodrošināšanā Eiropas dalībvalstīs un kaimiņvalstīs; sniedz mediju attiecību, pasākumu rīkošanas, audiovizuālo un drukāto materiālu kā arī mājas lapu izveides pakalpojumus. Kopš 2010.gada Prospero ir MOSTRA partneraģentūra Latvijā.