Kampaņa „Ceļo droši”

KLIENTS: LR Ārlietu ministrija; 2014
MĒRĶI UN UZDEVUMI:
• Informēt Latvijas iedzīvotājus par draudiem ārzemēs ceļojot
• Iepazīstināt ar mobilo aplikāciju „Ceļo droši”

AKTIVITĀTES:
• Viltus vides reklāmas par aizdomīgiem darba piedāvājumiem un fiktīvām laulībām uz sludinājumu dēļiem pilsētvidē
• Viltus interneta reklāmas par aizdomīgiem darbiem un fiktīvām laulībām
• Sienas sludinājumu izvietošanā pilsētvidē
• Mediju pasākums
• Publicitātes nodrošināšana mobilajai aplikācijai
• Brīdinājuma vēstules
• Darbnīcas un konkursi Latvijas skolās

REZULTĀTI:
• 2970 cilvēki veica telefona zvanus uz sludinājumos norādīto tālruni, automātiskajā atbildētājā saņemot paziņojumus par draudiem, ko rada aizdomīgi darba un fiktīvo laulību piedāvājumi.
• 33 publikācijas

Prospero uzdevums bija sasniegt ceļotājus un brīdināt viņus par iespējamajiem riskiem – viltus darba piedāvājumiem, cilvēktirdzniecību, tajā skaitā fiktīvām laulībām, narkotisko vielu pārvadāšanu u.c.. Šīs tēmu aktualitāti pierādīja fiktīvo darba sludinājumu radītā milzu atsaucība.

Negaidīti liela daļa iedzīvotāju noticēja maldinošajiem sludinājumiem, kārojot iegūt vieglu peļņu. Par sludinājumiem divu nedēļu laikā tika zvanīts 2970 reizes, piesakoties gan fiktīvām laulībām, gan nezināma satura paciņu pārvadāšanai, gan darbam būvniecībā par nereāli lielu atalgojumu. Tālāku manipulāciju vietā zvanītāji varēja noklausīties informatīvus audio paziņojumus. Šādā veidā precīzi tika sasniegta riska mērķa auditorija.
Izvēršot plašāku kampaņu arī interneta portālos, draugiem.lv, zip.lv, ss.lv un reklama.lv tika nosūtītas vairāk nekā 600 brīdinošas vēstules.
Lai informētu Latvijas iedzīvotājus klātienē, Prospero noorganizēja seminārus 15 skolās, iepazīstinot 1375 Latvijas skolēnus ar ceļošanas riskiem. Rezultātā kampaņas laikā, īstenojot plašu aktivitāšu kopumu, tika sasniegta un uzrunāta vērā ņemama auditorija ne tikai Rīgā, bet arī visos Latvijas reģionos.
Kampaņas laikā tika prezentēta mobilā aplikācija. „Ceļo droši” aplikācijas popularizēšanai tika piesaistīti blogeri, IT eksperti un žurnālisti, rosinot publicitāti medijos.