Sabiedriskās attiecības un integrētā mārketinga komunikācija

Aplūkot projektus

Sabiedriskās
attiecības

Sabiedriskās attiecības nozīmē informēt, izglītot un radīt uzticamību. Sabiedriskās attiecības ir ieguldījums zīmolā un organizācijas reputācijā, kas palielina tās vērtību un peļņu. Sabiedriskās attiecības rada izpratni par institūciju un organizāciju īstenoto politiku un darbības nepieciešamību.

Mārketinga
Komunikācija

Kā vienu no pakalpojumiem Prospero piedāvā izmantot integrēto mārketinga komunikāciju, kas apvieno trīs dažādas preces virzīšanas jomas – mārketingu, reklāmu un PR. Integrētā mārketinga kampaņā mērķu sasniegšanai vienlaikus izmantojam vairākus komunikācijas resursus, – reklāmu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, interneta mārketingu, pārdošanas veicināšanu u.c. Visas aktivitātes plānojam saskaņā ar vienotu koncepciju un budžetu, radot sinerģiju un sasniedzot 2-2,5 reizes lielāku komunikācijas efektivitāti nekā izmantojot komunikācijas instrumentus katru atsevišķi.

Mūsu balvas