Prospero

Mudrīte Grundule – valdes priekšsēdētāja

Tālr.: +371 26523052
Tālr.: +371 25449146

Juridiskā un faktiskā adrese:
Rūpniecības iela 30, Rīga, LV-1045, Latvija, 3. stāvs

E-pasts: prospero@prospero.lv

Rekvizīti

Adrese: Rūpniecības iela 30, Rīga, LV-1045, Latvija

Reģistrācijas Nr.: PVN LV 40003509792

Banka: Swedbank
Kods: HABA LV 22
Konts: LV14HABA0001408062060