Prospero

Mudrīte Grundule – valdes priekšsēdētāja

Mob. tālr.+371 26523052
Mob. tālr.+371 25449146

Juridiskā adrese:
Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, Latvija

Faktiskā adrese:
Rūpniecības iela 30, Rīga, LV-1045, Latvija

e-pasts: prospero@prospero.lv

Rekvizīti

Adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV 1045

Reģistrācijas Nr.: PVN LV 40003509792

Banka: Swedbank, filiāle Elizabete
Kods: HABA LV 22
Konts: LV14HABA0001408062060

Grāmatvedība

Eila Rancāne

Tālr. + 371 67755951