Partneri Briselē, Eiropas Savienībā

IFC Next www.icf.com/next

Pilna servisa komunikāciju aģentūra, specializējas Eiropas Savienības institūciju un starptautisku organizāciju informēšanas kampaņu nodrošināšanā Eiropas dalībvalstīs un kaimiņvalstīs; sniedz mediju attiecību, pasākumu rīkošanas, audiovizuālo un drukāto materiālu kā arī mājas lapu izveides pakalpojumus. Kopš 2010.gada Prospero ir IFC Next partneraģentūra Latvijā.