Labklājības ministrijas reģionālo konferenču cikls par personu ar invaliditāti nodarbināšanu

  Labklājības ministrijas uzdevumā 2018.gada septembrī Prospero rīkoja konferenču ciklu UZŅĒMĒJS. DARBINIEKI. IESPĒJAS, lai informētu darba devējus Cēsīs, Liepājā un Rēzeknē par ES fondu projektos pieejamajiem atbalsta mehānismiem personu ar invaliditāti nodarbināšanai.

  Galvenais izaicinājums – atrast interesantu tēmas pavērsienu un nebijušu programmu, lai nodrošinātu dalībnieku interesi, piesaistītu vietējos uzņēmējus un personāla speciālistus.

  Rezultāts:

  • par 44% pārsniegts plānotais dalībnieku skaits – konferenču ciklam reģistrējušies 217 darba devēji un personāla speciālisti;
  • apzināti un konferencēs prezentēti reālie pieredzes stāsti par personu ar invaliditāti nodrošināšanu;
  • no klienta – Labklājības ministrijas – saņemts augsts darba novērtējums un atsauksme.